Anggota IKAPI

Kebenaran Yang Menyelamatkan: Gagasan Rasul Paulus Mengenai Kebenaran Allah Dalam Janji

Penulis:
Dr. Yakobus Ndona

x; 128 hlm; 16 x 23 cm
ISBN: 978-623-342-098-3
Cetakan 1, Juni 2021

Keselamatan selalu menjadi pergumulan orang beriman. Buku kecil ini berusaha mengungkap pemahaman Paulus tentang keselamatan yang terangkum dalam syahadat iman pada Roma 1: 16-17. Keselamatan, bagi Paulus bersumber dari “Kebenaran Allah” yang dinyatakan dalam “Injil”. Pernyataan kebenaran Allah dalam Injil telah berdampak pada pembenaran dan keselamatan manusia. Pemahaman Paulus tentang kebenaran Allah dalam Injil memberi kepastian tentang keselamatan eskatologis dan optimisme iman bagi para murid Kristus.

Bagikan

Tinggalkan Balasan